Min digtsamling

DIGTSAMLINGEN HIMMELSTREJF

Karin Christensen | Artmoney

Efter 20 år at have ønsket at udgive en digtsamling over de digte, der gennem tiden er kommet til mig, mest intens de første 10 år, har jeg endelig i efteråret 2021 kunnet få mit ønske opfyldt.

Omslaget og de 13 fotos der er afbildet i digtsamlingen, er mine egne værker.

Forsiden er malet ud fra digtet “Kvinden”, som du her får et uddrag af:

“Jeg ser pludselig/i spejlet en kvinde/som jeg har søgt/men ikke kunnet finde/en kvinde/der er moden og smuk/jeg byder hende velkommen/ – med et lettelsens suk.”

Bagsiden er malet ud fra to andre digte fra samlingen, “Fuldmånen” og “Mellem de store træer at gå”.

Bagsideteksten:

HIMMELSTREJF er en digtsamling på 40 digte samt udvalgte billedmalerier. En personlig rejse mod større bevidsthed, et roligere sind og sjælefred.

Digtene beskriver Karin Christensens indre kampe med følelser af gråd, længsler og trængsler, men også af håb, fortrøstning, latter og glæde.

Når desperationen er stor nok, og forandring er den eneste vej frem, kommer modet helt af sig selv.

I HIMMELSTREJF fornemmer man den vilje og vedholdenhed, det kræver at holde mørket tilbage, indtil tiden er den rette, og livet igen kan leves i tillid og med humor i behold.

Måske vil himlen strejfe dig et par gange med brudstykker fra dit eget liv.

Du kan købe digtsamlingen her:

Karin Christensen | Artmoney